Radnja  |  Kontakt

Izlozba Damjana Pavlovica

Galerija PETAK Vam predstavlja izložbu slika Damjana Pavlovića. Otvaranje izložbe je u petak 25. marta u 20h u kafe – galeriji Petak u Lominoj ulici br. 14.

Slike Damjana Pavlovića su živi oblik apstraktnog ekspresionizma pomešanog sa enformelom i arhitektonskom kompozicijom. One više ne nose jasne definicije, forme i koncepte. Ovo je apstraktna, nelogična matrica bez jasno definisanih umetnikovih koncepata i stereotipa. Nude mogućnost da razumete realnost na potpuno novi način. Slika je deo je života određenog čoveka u njegovom individualnom prostoru i menja se sa njim. Slika pomaže njemu da shvati prošlost, da pronađe odgovore u sadašnjosti i da gleda u sopstvenu, ličnu, intimnu budućnost.

Top